:: Disclaimer

Alhoewel het Belgisch Netwerk van Stichtingen vzw alles in het werk stelt om op zijn website alleen volledige en correcte informatie te plaatsen, aanvaardt het Belgisch Netwerk van Stichtingen vzw geen aansprakelijkheid voor de correctheid van deze informatie of voor eender welke informatie die als misleidend zou kunnen worden beschouwd. Alle informatie op de website van het Belgisch Netwerk van Stichtingen vzw is van informatieve aard en wordt louter beschikbaar gesteld ter informatie.

Auteursrechten

Alle teksten, illustraties en andere items op deze website zijn beschermd door de auteursrechten. Behoudens andersluidende wetsbepalingen moet elke reproductie of mededeling aan het publiek, in welke vorm ook, de vooraf en schriftelijke toestemming van het Belgisch Netwerk van Stichtingen vzw krijgen.

Privacy

Persoonlijke informatie, zoals naam, woonplaats, e-mail adres, organisatie, telefoonnummer, enz. worden uitsluitend op vrijwillige basis geleverd. Deze informatie zal alleen worden gebruikt om vragen en aanvragen om nadere informatie te beantwoorden. Het Belgisch Netwerk van Stichtingen vzw bezorgt noch verkoopt uw persoonlijke gegevens aan derden, noch geheel, noch gedeeltelijk. Het Belgisch Netwerk van Stichtingen vzw zal met betrekking tot deze gegevens optreden in overeenstemming met de Belgische wetgeving op de verwerking van persoonsgegevens.

Cookies
De website van het Belgisch Netwerk van Stichtingen vzw maakt gebruik van de zogeheten "cookies". Cookies kunnen beschouwd worden als stukjes gegevens die de webserver naar uw browser stuurt. Uw browser schrijft deze gegevens weg naar de harde schijf van uw computer. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen in uw browser instellingen.

Links
De website van het Belgisch Netwerk van Stichtingen vzw omvat links naar andere internet-websites. Het Belgisch Netwerk van Stichtingen vzw is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacypraktijken van deze sites.

E-mail naar volgend adres info@netwerkstichtingen.be indien u vragen hebt in verband met deze website.
Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen vzw | Brederodestraat 21 - 1000 Brussel | Tel : + 32 2 549 02 33 | info@netwerkstichtingen.be| Disclaimer | Last update 13/09/2016