FAQ [Last update 1/7/2014]

Opmerking : de antwoorden op de hieronder vermelde vragen hebben een louter informatief karakter en het Belgisch Netwerk van Stichtingen kan voor hun inhoud niet aansprakelijk worden gesteld.

A. DE WET VAN 2 MEI 2002

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


B. BOEKHOUDING

13
14
15


C. FISCALE ASPECTEN

16
17
18
19
20 Wat zijn de verschillende aanslagvoeten en registratierechten voor inbrengen om niet, alsook voor schenkingen?
21 Wat zijn de successierechten?
22
23


D. SOCIALE ASPECTEN

24
25 Wat verstaat men onder de organisatienota?
26 Valt de vrijwilliger onder het toepassingsgebied van het arbeidsrecht?
27 Wanneer is de vrijwilliger aansprakelijk? Welke verzekeringen moeten worden afgesloten?
28 Wie mag vrijwilliger zijn?
29 Hoe wordt de vergoeding van de kosten fiscaal en sociaalrechtelijk behandeld ?


Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen vzw | Brederodestraat 21 - 1000 Brussel | Tel : + 32 2 549 02 33 | info@netwerkstichtingen.be| Disclaimer | Last update 1/07/2014