NEWS:: Home


Het Belgisch Netwerk van Stichtingen heet vanaf nu de Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen.

Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen vzw verenigt meer dan 80 stichtingen actief in België op zeer uiteenlopende terreinen. Het Netwerk telt stichtingen van openbaar nut, private stichtingen en buitenlandse stichtingen.

De Federatie beoogt de juiste omstandigheden te creëren om in onze samenleving de filantropie en de stichtingensector te laten gedijen.

Hiervoor organiseert het Netwerk werkgroepe toegankelijk voor de leden :

Werkgroep “governance”

Werkgroep “ juridische kwesties van stichtingen”

Werkgroep “financiën, boekhouding en verzekeringen”
   en workshops.

Onze komende activiteiten

 

Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen vzw | Brederodestraat 21 - 1000 Brussel | Tel : + 32 2 549 02 33 | info@netwerkstichtingen.be| Disclaimer | Last update 13/09/2016