:: Activiteiten

De Algemene Vergadering

De laatste Algemene Vergadering heeft op 20 maart 2014 plaatsgevonden.
Tijdens het statutaire gedeelte van deze vergadering werden de jaarrekening 2013 en het budget 2014 goedgekeurd. De artikelen 3.5 en 5.1 van de Statuten werden gewijzigd.

Nadien hebben Amélie Mernier en Virginie Xhauflair van Centre d’Economie Sociale, HEC-ULg Management School, de eerste resultaten van het onderzoek over de Sector van de Stichtingen in België voorgesteld.

Vorige AlgemeneVergaderingen :

De verslagen zijn beschikbaar op het Intranet

21 maart 2013
2 mei 2012
7 april 2011
22 maart 2010
12 mei 2009
6 juni 2008
22 maart 2007
23 maart 2006
16 juni 2005


Oprichtingsvergadering van 21 oktober 2004
Tijdens deze vergadering werden de statuten van de ‘vzw’ goedgekeurd en werden de leden van de Raad van Bestuur verkozen.

Informatievergadering van 17 juni 2004
Tijdens deze vergadering beslisten de leden rechtspersoonlijkheid te geven aan het Netwerk dat tot dan toe een feitelijke vereniging was.

Informatievergadering van 17 februari 2004
Op deze allereerste bijeenkomst werd toelichting gegeven bij de doelstellingen van het Netwerk en werd de gelegenheid geboden om toe te treden tot het Netwerk.

2014
2004© E. Crooy

Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen vzw | Brederodestraat 21 - 1000 Brussel | Tel : + 32 2 549 02 33 | info@netwerkstichtingen.be| Disclaimer | Last update 10/01/2012