:: Links

Webstek van de FOD Justitie

www.just.fgov.be

www.staatsblad.be

Het in overeenstemming brengen van verenigingen en stichtingen

www.just.fgov.be/vzw


Webstek van de FOD Financiën

www.minfin.fgov.be

www.fisconet.fgov.be

Webstek van enkele beroepsverenigingen

Instituut der bedrijfsrevisoren - www.ibr-ire.be

Instituut van de Accountants en Belastingsconsulenten - www.iec-iab.be

Koninklijke Federatie van het Belgische Notariaat - www.notaris.be

Andere

www.dafne-online.eu

www.efc.be

www.transnationalgiving.eu

Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen vzw | Brederodestraat 21 - 1000 Brussel | Tel : + 32 2 549 02 33 | info@netwerkstichtingen.be| Disclaimer | Last update 13/09/2016