:: Het netwerk

Wie zijn we?

Het is al een tijdje dat de stichtingen actief zijn in België en op zeer uiteenlopende terreinen: kunst en cultuur, sociale wetenschappen, onderwijs, wetenschappen en gezondheid. Niettemin zijn de stichtingen relatief onbekend van het grote publiek.

Precies daarom nam de sector in 2004 het initiatief tot het oprichten van een Netwerk. Het Netwerk wil door zijn bestaan en in zijn werking transparantie brengen in de sector van de stichtingen en wil aantonen dat stichtingen een relevante plaats innemen in de maatschappij.

Stichtingen kunnen omschreven worden als onafhankelijke organisaties zonder winstoogmerk, die zich inzetten voor het algemeen belang. Zij mobiliseren en generen immers middelen voor een ganse waaier van maatschappelijk relevante activiteiten. Zij spelen snel in op sociale problemen en nemen vaak risico’s in innoverende domeinen. Verder vullen zij de overheid in verschillende actiedomeinen aan.

Ongeveer 450 stichtingen van openbaar nut zijn geregistreerd bij de Federale overheidsdienst Justitie. Sinds de wet van 2 mei 2002 is het ook mogelijk om een private stichting op te richten en meer dan 800 nieuwe stichtingen zijn ter wereld gekomen. Hoog tijd dus voor die stichtingen om beter samen te werken en zich meer te profileren bij de beleidsmakers en het grote publiek.

In de Brochure ‘Stichtingen in België-Profiel van de sector’ ) komt u meer te weten over de stichtingen in België. Deze brochure is het resultaat van een enquête gevoerd door HIVA ) samen met de Koning Boudewijnstichting.

Historiek

De wet van 2 mei 2002 gaf de aanzet tot het oprichten van een netwerk. Deze wet wijzigde op grondige wijze de wet van 21 juni 1921. Zij legde een reeks criteria vast waaraan een stichting in België moet beantwoorden inzake statuten, beheer, boekhouding, … Als grootste stichting in België nam de Koning Boudewijnstichting het voortouw. Zij richtte een werkgroep op die het pad moest effenen voor de uitbouw van een netwerk. Een ‘Basisverklaring’ werd goedgekeurd en een eerste informatieronde vond plaats in februari 2004.

Tijdens een tweede informatieronde in juni 2004 werd de naam “Netwerk van Belgische Stichtingen” veranderd in “Belgisch Netwerk van Stichtingen”, en werd tevens besloten de feitelijke vereniging om te vormen tot een vzw. Op 21 oktober 2004 werden de statuten van het Belgisch Netwerk van Stichtingen vzw goedgekeurd.

 

Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen vzw | Brederodestraat 21 - 1000 Brussel | Tel : + 32 2 549 02 33 | info@netwerkstichtingen.be| Disclaimer | Last update 13/09/2016