:: Activiteiten

De werkgroepen

Het Belgisch Netwerk van Stichtingen vzw heeft drie werkgroepen opgericht. Deze werkgroepen volgen de actualiteit van de stichtingen op, wisselen ervaring uit, formuleren ideeën en ondernemen acties met als doel de belangen van de leden van het Netwerk bij de verschillende overheden te behartigen.

Op basis van concrete gevallen of vragen gesteld door de leden, trachten de werkgroepen antwoorden te bieden of acties te voeren die bij de belangen van de sector aansluiten, o.a. door het organiseren van workshops.

De werkgroepen komen op geregelde tijdstippen bijeen. Alle leden van het Netwerk worden uitgenodigd om deel te nemen aan één of meerdere werkgroepen.

Werkgroep

Activiteit

Verantwoordelijke

Juridische kwesties

Opvolgen van de wetgeving en de leden ervan op de hoogte te houden.

Voorstellen doen om de belangen van de stichtingen bij de verschillende overheden te behartigen.

François Masquelin

Financiën, boekhouding, verzekeringen

Behandelen van de technische aspecten.

Waarnemen van de contacten met de Commissie voor Boekhoudkundige Normen, Instituut van Bedrijfsrevisoren, Commissie voor Verzekeraars, enz…

Dominique Foubert

Governance

Promoten van meer ‘transparantie’ en van deugdelijk bestuur binnen de stichtingen.

Brigitte Duvieusart


De verslagen zijn beschikbaar op het Intranet
Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen vzw | Brederodestraat 21 - 1000 Brussel | Tel : + 32 2 549 02 33 | info@netwerkstichtingen.be| Disclaimer | Last update 13/09/2016